Wat is het verschil tussen een prognose en een begroting?

19/10/2022

Wanneer je met de toekomst van jouw onderneming bezig bent, ontkomt je er niet aan – de begroting. In de begroting maak je een overzicht van de verwachte kosten en opbrengsten. Dit proces komt uiteindelijk op jaarlijkse basis terug. Aan het begin van een boekjaar wil je een overzicht maken voor het hele jaar. Maar wanneer is het dan een prognose? Wat is het verschil? Dat gaan we je uitleggen.

De begroting staat vast

Een begroting maak je eens per jaar. De begroting staat hierbij vast. Tussentijds worden er geen aanpassingen meer in gedaan. Op deze manier kan je aan het eind van het jaar zien of je verwachting is uitgekomen.

Blijf terugblikken op je begroting

Kijk je maar één keer per jaar naar je begroting? Nee, dat zeker niet. Het is juist super interessant om terug te blikken. Dit doe je op een vast moment, periodiek. Is de verwachting uitgekomen? Kloppen de voorspellingen? Viel het mee? Of juist tegen? Zorg dat je de kennis die je hieruit haalt meeneemt voor je begroting voor volgend jaar.

De prognose mag worden aangepast

In de loop van het jaar kun je tot bepaalde inzichten komen. Deze mag je gebruiken om je prognose aan te passen. Het kan zijn dat je na het eerste kwartaal al ziet dat de prognose van de omzet niet haalbaar is. Je past nu de prognose aan en monitort wat dit de rest van de maanden met de cijfers doet.

Waar bestaat een prognose uit?

Een prognose bestaat uit drie onderdelen:

  • Prognose winst en verliesrekening;
  • prognose Balans;
  • prognose Cashflow (liquiditeitsprognose).

Je kunt verschillende prognoses maken, met elk een ander tijdvak. Zo kun je per maand een prognose maken, of per jaar of zelf een prognose per jaar voor de aankomende vijf jaar.

Waarom stel je een prognose op?

Dit is in de eerste plaats een mooie manier op zelf periodiek te zien wat de verwachtingen zijn en hoe het met de onderneming gaat. Zijn er afwijkingen? Dan kun je analyseren waarom die er zijn en wat eraan gedaan kan worden.

Hoe kan je een prognose onderbouwen?

Een prognose moet wel realistisch zijn. Het gaat niet zozeer om de wens, maar meer om de eerlijke verwachting. Alleen op basis van een eerlijke verwachting kun je zelf bijsturen. Iedereen kan opschrijven dat hij zijn omzet wil vertienvoudigen binnen vijf jaar, maar kan dit wel? Soms lijkt het onmogelijk en kan het misschien toch.

Wij zeggen altijd; iedere post in een prognose moet een onderbouwing bevatten. Om te weten of je doel haalbaar is, stel je bij de prognose je onderbouwing op. Hierin omschrijf je hoe het komt dat je omzet gaat groeien. Kloppen de marketingkosten wel ten opzichte van deze omzetstijging en zijn de loonkosten reëel die je daarbij noemt?

Liquiditeit

Denk ook aan de liquiditeit van de onderneming. Stel jezelf de juiste vragen. Welke investeringen verwacht je te doen? Worden er leningen aangegaan met een terugbetalingsverplichting? Hoe snel betalen jouw debiteuren gemiddeld? En hoe snel betaal jij de crediteuren gemiddeld?

Balans en cashflow

Op basis daarvan kun je komen tot een prognose voor de Balans en Cashflow. Hiermee laat je zien waar de winst naartoe gaat. Winst wordt namelijk niet automatisch uitgekeerd. Het kan ook zijn dat er nieuwe investeringen nodig zijn.

Welke hulpprogramma’s kun je gebruiken om een prognose te maken?

GrowSupport maakt gebruik van Visionplanner en Excel. In Visionplanner heb je een inzichtelijk dashboard. Daarin staat de gerealiseerde data, die je naast de begroting of prognose in beeld kunt krijgen. Op deze manier kun je in de gaten houden welke posten uit de pas lopen en welke juist de goede richting op zijn gegaan.

Voor een uitgebreide analyse geven wij de voorkeur aan Excel. Loopt een post uit de pas, dan wil je weten waar dit door komt. Dit maken we meetbaar. We geven er een toelichting bij en bepalen de doelstellingen voor de aankomende perioden. We kunnen Visionplanner en Excel dus ook samen gebruiken.

Laat GrowSupport helpen bij het opstellen van de begroting

Wij vinden dat iedere onderneming op zijn minst een begroting moet hebben en periodiek moet bekijken waar het goed gaat en waar het beter kan.

Samen met GrowSupport kun je deze begroting opstellen en een stuurmiddel creëren voor de komende periode.

Daarnaast kunnen wij samen met de ondernemer de periodieke prognose doornemen. We passen de prognose aan waar nodig, zodat er een duidelijk beeld ontstaat waar de onderneming nu staat en welke kant hij opgaat.

Ook als er bijvoorbeeld financieringen of investeringen op de planning staan, zijn wij de partij om in te schakelen om een waterdichte prognose op te stellen.

Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor
Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor

Wil jij zakelijk groeien?

Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in!

Meer artikelen

Social share

Gratis e-book

10 stappen naar een groeigerichte administratie voor een heldere weg naar bedrijfsgroei