Strategische, tactische en operationele KPI’s

05/10/2022

KPI’s zijn onder te verdelen in drie groepen. De strategische KPI’s die vooral van belang zijn voor de directie of het bestuur. De Tactische KPI’s waar het managementteam zich voornamelijk mee bezig houdt. En de operationele KPI’s waarbij de medewerkers de meeste betrokkenheid voelen. Hoe dit precies zit en waarom deze drie groepen invloed hebben op bepaalde posities binnen de onderneming gaan we je uitleggen.

Strategische KPI’s

Zoals we al zeiden, is dit de groep die betrekking heeft op het bestuur of de directie. Het woord zegt het al – strategische KPI’s – in deze groep wordt de strategie van de onderneming meetbaar gemaakt.

De directie stuurt aan de hand van de gestelde strategische KPI’s de onderneming de juiste kant op. Deze KPI’s zijn vaak doelen voor op de lange termijn. Voor een goede lange termijnstrategie worden meerdere doelen (KPI’s) gesteld.

 

We noemen een paar voorbeelden:

 

 • X% omzetgroei over x jaar;
 • x nieuwe mensen over x jaar;
 • nettomarge per jaar;
 • x% impact in x jaar.

De getallen op de plaats van de x worden ingevuld op basis van de verwachting of wens van de onderneming. Of de doelen haalbaar zijn, kan continu gemonitord worden. Als het te lang duurt of als de resultaten om een andere reden tegenvallen, moet er gekeken worden naar een oplossing.

Tactische KPI’s

We zagen hierboven dat de directie over de lange termijndoelstellingen gaat. Gaan we een stapje naar onder binnen de organisatiestructuur dan neemt de duur van de termijn af. Het managementteam zal middellange KPI’s opstellen. Deze KPI’s krijgen hierdoor automatisch een andere functie.

Wat kan er op kortere termijn gerealiseerd worden? De kleinere doelen. Er wordt gekeken naar de middelen en hoe deze kunnen worden ingezet. Het managementteam kijkt naar de budgetten die beschikbaar zijn, naar de medewerkers en hoe het werk onder hen verdeeld wordt. Is er genoeg budget? Hebben we de juiste mensen?

Voorbeelden van deze middellange tactische KPI’s zijn:

 

 • € budget per afdeling/ kostenplaats;
 • x aantal vacatures uitstaand;
 • x € salarisverhoging per begin volgend jaar;
 • % tevredenheid medewerkers;
 • % tevredenheid klanten;
 • % planning;
 • €x in forecast.

De doelstellingen van het managementteam hebben direct invloed op de strategische KPI’s die door het bestuur gesteld zijn. Het bestuur kan aan de hand van deze KPI’s inschatten of de doelen op lange termijn ook haalbaar zijn. Soms moet je iets kleins veranderen om het grote teweeg te brengen.

Operationele KPI’s

De organisatie heeft bepaalde doelstellingen. Een groot deel van de medewerkers vormen de operationele laag van de onderneming. De KPI’s die hier gesteld worden gaan over wat er moet gebeuren en hoe er gehandeld moet worden.

Dit kan helemaal vastgelegd worden in protocollen, maar je kan er ook voor kiezen om je medewerkers meer vrijheid te geven. Je ziet vaak dat er een betere aansluiting is met de doelstellingen van de organisatie als de medewerkers hier meer vrijheid in krijgen.

Niet elke organisatie maakt de KPI’s van het bestuur en het managementteam bekend bij de medewerkers. Dit heeft ook invloed op de operationele KPI’s en voor wie ze meetbaar en inzichtelijk zijn. Als de medewerkers hier zelf een verantwoordelijkheid in hebben, moeten ze ook inzichtelijk voor hen zijn.

Voorbeelden van operationele kpi’s zijn:

 

 • Een x aantal uren schrijven per klant;
 • % facturabiliteit;
 • € omzet per week;
 • x aantal nieuwe klanten binnenhalen per week;
 • x% werk afkrijgen eind van deze maand.

Welke KPI’s hebben jullie gesteld binnen iedere afdeling van de organisatiestructuur van de onderneming? Hebben de operationele en tactische KPI’s een verband met de strategische KPI’s?

Laat GrowSupport met je meedenken

GrowSupport kan jou helpen bij het bepalen van de juiste KPI’s. Dit doen wij met onze KPI-workshops. Als startpunt kijken we waar de onderneming nu staat. Daarna nemen we de strategische, tactische en operationele doelen en passende KPI’s onder de loep.

Tot slot kijken we met de betrokken personen van strategische tactische en operationele afdelingen naar hoe de doelen bereikt kunnen worden en hoe de KPI’s zich gedurende de tijd naar verwachting zullen ontwikkelen en welke inzet hiervoor nodig is.

Wil jij dit ook?

Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor
Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor

Wil jij zakelijk groeien?

Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in!

Meer artikelen

Social share

Gratis e-book

10 stappen naar een groeigerichte administratie voor een heldere weg naar bedrijfsgroei