2021 is achter de rug. Tijd om te overwegen of het slim is om in 2022 in de BV door te gaan

31/03/2022

We geven de voor- en nadelen weer van een BV. Het moment van overstappen naar een BV en het stappenplan worden besproken. Afsluitend lees je tips die voor elke ondernemer in 2022 van pas komen.

Het overstappen naar een BV kan een goede keuze zijn wanneer de zaken goed gaan. Bij hogere winsten doen zich een tal aan voordelen aan. We bespreken graag de voor, – en nadelen. Ook leggen we uit op welk moment je dit jaar het beste de overstap kan maken. We sluiten af met een paar tips die goed van pas kunnen komen voor elke ondernemingsvorm in 2022.

Voordelen van een BV

 • Geldstromen zijn duidelijk en inzichtelijk.
 • Tussen de BV en de andere rechtspersonen worden afspraken vaak vastgelegd in een overeenkomst. Hierdoor zijn de taken en rollen van de (rechts)personen duidelijk.
 • Je bent in beginsel niet privé aansprakelijk voor zakelijke risico’s.
 • Het betalen van belasting over een stuk van je winst kan je makkelijker uitstellen door je winst in je Holding BV te laten staan. Je keert de winst dan niet uit in dividend.
 • Bij een hogere winst is er een belastingvoordeel t.o.v. ondernemen in een IB-onderneming

Nadelen van een BV

 • De administratiekosten worden hoger.
 • Als je te maken krijgt met ernstig verwijtbaar handelen, ben je wel privé aansprakelijk voor de opgelopen schade.
 • Bij lagere winsten kan een BV een fiscaal nadeel opleveren

Hoe zet je een eenmanszaak, VOF of maatschap om naar een BV?

Bij het overstappen naar een BV volgen een aantal stappen:

 • Laat je goed adviseren over de voor, – en nadelen. Een adviesgesprek kan uitkomst bieden.
 • Je gaat een keuze maken tussen ruisend of geruisloos inbrengen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de belastingheffing bij inbreng.
 • Je stelt een inbrengbeschrijving op. In het geval van een holdingstructuur, volgt hier ook een beschrijving voor de doorinbreng van de holding naar de werkmaatschappij. Wij kunnen je hierbij helpen.
 • Je levert de stukken aan bij een notaris. Hierbij is afstemming met de Belastingdienst nog niet meegekomen.
 • Als het besluit is genomen om de inbreng definitief te maken, dan moet het besluit ook met de fiscus afgestemd worden. Zij moeten het ook goedkeuren.
 • Als alle stappen zijn doorlopen wordt de IB-onderneming uitgeschreven en de BV opgericht.

Zit je samen met andere personen in een VOF of maatschap, dan hebben jullie allen een inbreng gehad in het bedrijf. Deze middelen worden ook ingebracht in de BV. De stappen zijn hetzelfde als bij een eenmanszaak.

Er bestaan twee manieren om over te gaan in een BV. Met een ruisende of geruisloze inbreng. De keuze tussen deze 2 manieren hangt af van wat er aan zichtbaar maar ook aan onzichtbaar vermogen aanwezig is in de onderneming, de zogenaamde stille reserves.

Een ruisende inbreng

Bij een ruisende inbreng geldt een terugwerkende kracht van drie maanden. De overgangsdatum hoeft niet per se in het begin van het boekjaar te starten. Je krijgt hier negen maanden de tijd om de BV op te richten. Wel moet de intentieverklaring binnen drie maanden worden geregistreerd bij de Belastingdienst.

Een geruisloze inbreng

Wil je geruisloos inbrengen per 1 januari van het lopende jaar, dan moet je vóór 1 oktober een aangetekende intentieverklaring indienen bij de Belastingdienst. Dit kan dus met een terugwerkende kracht van negen maanden. De overgangsdatum vindt dus plaats aan het begin van het boekjaar. Hier krijg je vijftien maanden de tijd om de BV op te richten. De intentieverklaring moet wel binnen negen maanden geregistreerd zijn.

Ben je benieuwd naar de fiscale voordelen voor jouw onderneming? Vraag dan gerust een adviesgesprek aan. De keuze die je maakt heef ook invloed op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en later eventueel schenk of erfbelasting.

Tips voor een goede start van 2022

 • Kijk of het slim is om over te gaan naar een BV-vorm.
 • Richt een spaar BV op.
 • Ga na welke investeringen je aankomend boekjaar wil doen. Heb je hierbij recht op investeringsaftrek? Of kun je hier wellicht wat optimaliseren?
 • Hoe houd je grip op je onderneming? Naar welke stuurinformatie kijk je? Wij kunnen hier een rol in spelen. Samen zullen we gaan sparren om meer inzicht te krijgen in de KPI’s die jouw onderneming de goede kant op sturen.

Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor
Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor

Wil jij zakelijk groeien?

Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in!

Meer artikelen

Social share

Gratis e-book

10 stappen naar een groeigerichte administratie voor een heldere weg naar bedrijfsgroei