De situatie rondom Box 3

02/05/2022

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de manier waarop het vermogen wordt belast in box 3. De huidige wijze is in strijd met het EVRM. Hoe word je vermogen nu belast? Hoe doe je aangifte?

In box 3 betaal je belasting over de grondslag sparen en beleggen. Het gaat hier om de waarde van je bezittingen min je schulden en heffingsvrijvermogen. Het ziet ernaar uit dat hier veranderingen gaan plaatsvinden. De Hoge raad heeft in een uitspraak op 24 december 2021 geoordeeld, dat de manier waarop het vermogen wordt belast in strijd is met het EVRM. Het EVRM staat voor: Europees Verdrag voor de Rechten van een Mens.

Hoe wordt je vermogen nu belast binnen box 3

Veel soorten bezittingen die je hebt tellen mee in box 3. Over deze bezittingen betaal je inkomstenbelasting.  Over sommige heb je al in een andere box belasting betaalt, weer andere zijn vrijgesteld. De waarde van je bezittingen wordt per 1 januari van het jaar van afgifte aangegeven.

Welke bezittingen geef je aan in Box 3?

 • spaargeld;
 • positief banksaldo;
 • contact geld;
 • vakantiewoning;
 • onroerende zaken;
 • aandelen, obligaties en winstbewijzen

Welke schulden geef je aan in Box 3?

 • negatief saldo;
 • hypotheekschulden, buiten die voor de eigenwoning;
 • studieschulden;
 • schulden voor consumptiedoeleinden.

Welke bezittingen zijn vrijgesteld?

 • natuurterreinen;
 • landgoederen;
 • bepaalde vordering op basis van erfenis;
 • voorwerpen kunst en wetenschap;
 • bossen.

Op dit moment wordt het box 3 vermogen belast op basis van een fictief rendement, net zoals voorgaande jaren. Het kabinet moet eerst nog met een plan komen naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak. Daar kan uiteraard niet op gewacht worden, aangezien iedereen voor 1 mei zijn of haar belastingaangifte moet doen. Er zal pas een definitieve aanslag komen, na het besluit van het kabinet. De kans is groot dat velen geld terugkrijgen. De vraag is wel waar het geld vandaan moet komen. Het grootste deel komt nu uit box 1 en het plan van het nieuwe kabinet om meer uit box 3 te halen, heeft anders uitgepakt. Er is juist nog minder opgehaald dan voorheen.

De voorlopige aanslag

Zodra de aanslag is opgelegd, en het box3 inkomen is hier onderdeel van, zal de invordering worden stopgezet. Er worden geen betalingsherinneringen en aanmaningen verstuurd als je niet betaalt. Iedereen krijgt een invorderingspauze. In deze pauze wordt gekeken of je wel inkomen in box 3 hebt. Is dat niet het geval? Dan stopt de invorderingspauze direct.  Heb je wel een inkomen uit box 3? In dit geval wordt er geen voorlopige aanslag ingevorderd. Er wordt gewacht tot de definitieve aanslag over het jaar 2022, met de gevolgen van de uitspraak erin verwerkt, wordt opgelegd.

Meer weten over de situatie rondom Box3?

Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor
Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor

Wil jij zakelijk groeien?

Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in!

Meer artikelen

Social share

Gratis e-book

10 stappen naar een groeigerichte administratie voor een heldere weg naar bedrijfsgroei