De KPI: Solvabiliteit

30/08/2022

De KPI: solvabiliteit wordt veel gebruikt door banken en financieringsinstellingen, om te beoordelen of de onderneming voldoende gezond is om op lange termijn zijn verplichtingen te voldoen. Wat solvabiliteit precies is en hoe je dit moet berekenen bespreken we in dit blog.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is de verhouding tussen je eigen vermogen en het vreemde vermogen van je onderneming. Wil je solvabiliteit uitdrukken, dan druk je het eigen vermogen uit in een percentage van het totale vermogen.

Stel dat je onderneming een bedrag van €500.000 op de rekening heeft staan en verder geen andere bezittingen heeft. Van die €500.000 is €300.000 eigen vermogen en het restbedrag van €200.000 is geleend. In dit geval bedraagt de solvabiliteit 60%.

Verschil solvabiliteit en liquiditeit

Solvabiliteit wordt wel eens verward met liquiditeit. Bij liquiditeit heb je (cash) gelden in korte tijd binnen bereik, om verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is positief als de onderneming op lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Waar wordt solvabiliteit voor gebruikt?

Als je een lening nodig hebt om een nieuwe investering te doen, krijg je die niet zomaar. De vertrekker wil weten of jij op de lange termijn de lening wel terug kan betalen. Bij het aanvragen van de lening moet de onderneming daarom vaak aan de gestelde solvabiliteitseis voldoen.

Instellingen leggen vaak voor kredieten (doorlopend, werkkapitaal of hypothecair) een solvabiliteitseis op. De onderneming moet daar minimaal aan voldoen voordat er bijvoorbeeld dividenduitkeringen aan de aandeelhouders mogen plaatsvinden.

Ook bij aanbestedingen wordt het risico van de opdracht en opdrachtnemer ingeschat door te kijken naar de solvabiliteit. Hangt het er net om? Dan maakt een concurrent met een betere financiële gezondheid meer kans op de opdracht.

Hoe verbeter je de solvabiliteit?

Wil je een betere solvabiliteit? Dan moet de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen veranderen. Je wil meer eigen vermogen dan vreemd vermogen.

Je kunt een aantal dingen doen om hier verandering in te brengen:

  1. Je vergroot je winst.

Dit doe je door je uitgaven en inkomsten onder de loep te nemen. Waar kun je op besparen? Zijn er betere deals mogelijk met leveranciers? Heb je de mogelijkheid om je vaste lasten naar beneden te brengen?

  1. Keer minder dividend uit

Om je eigen vermogen te laten groeien, kun je ervoor kiezen minder winst uit te keren. Dit bedrag laat je staan in de spaarpot van je onderneming.

  1. Debiteurenbeleid

Zorg voor een goed ingericht debiteurenbeleid. Dit betekent dat je tijdig factureert, herinneringen stuurt en incassoprocedures opstart. Zo zijn er minder openstaande debiteuren.

  1. De voorraad optimaliseren

Wanneer je minder voorraad hebt, blijft je vermogen gelijk, alleen heb je dan geld in plaats van goederen. Dit geld kan je vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld kredieten af te lossen. Een ander voordeel als je minder voorraad inslaat kan zijn dat je minder vreemd vermogen nodig hebt voor je inkopen.

  1. Sale and leaseback

Deze methode werkt goed om de korte termijn. Je bekijkt of er activa zijn die verkocht kunnen worden, waarbij er een mogelijkheid bestaat om het terug te leasen. Hierbij neemt het eigen vermogen toe, omdat je geld krijgt voor het verkochte actief. Met dat bedrag kunnen schulden afgelost worden.

  1. Los kredieten af

Als je bijvoorbeeld €100.000 aan leningen hebt en je eigen vermogen bedraagt €200.000, dan heb je een solvabiliteit van 66%. Wil je je solvabiliteit verbeteren dan kun je ervoor kiezen om je lening af te betalen. Dit doe je met activa die je over hebt. Je houdt dan alsnog €200.000 eigen vermogen, waardoor je solvabiliteit op 100% uitkomt.

  1. Monitor het verloop van je solvabiliteit

Het is goed om het verloop van je solvabiliteit te monitoren. Op deze manier kun je zien of de solvabiliteit stijgt of juist daalt. Je gaat dan onderzoeken wat de redenen kunnen zijn en of er moet worden ingegrepen.

Laat GrowSupport helpen

Wij kunnen je ondersteunen bij het verbeteren van je solvabiliteit. Dit doen wij door je solvabiliteit inzichtelijk te maken op maandniveau. Per maand kunnen we dan zien, met behulp van een cashflowprognose, wat er nodig is. Het kan zijn dat er eventuele financieringen nodig zijn op een bepaald moment, of dat deze juist kunnen worden afgelost.

Hoe ziet dat eruit?

We laten je graag zien hoe we dit doen aan de hand van dit voorbeeld: je wil €100.000 lenen en de bank heeft een solvabiliteitseis van 30%. Over vijf jaar wil je nog wel een keer nog eens €200.000 lenen, met een solvabiliteitseis van 30%. De vraag is nu, wat er in de tussentijd nodig is om aan de solvabiliteitseisen te voldoen? Hierover gaan wij het gesprek met je aan. Samen met onze partners kijken we hoe we tot een optimale planning komen.

Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor
Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor

Wil jij zakelijk groeien?

Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in!

Meer artikelen

Social share

Gratis e-book

10 stappen naar een groeigerichte administratie voor een heldere weg naar bedrijfsgroei