Betalingskenmerk Belastingdienst

23/10/2019

We zijn er allemaal mee bekend. Je kijkt op je bankafschrift en je komt een betaling aan de Belastingdienst tegen, met als betalingskenmerk 1124 9754 6920 1120. Zeker als je de betaling een paar maanden later bekijkt denk je bij jezelf: “Waar was dit ook alweer voor?

Betalingskenmerk Belastingdienst ontcijferen

Gelukkig hoort er bij dit betalingskenmerk een aanslag-, aangifte- of beschikkingsnummer, bijvoorbeeld 7886.33.879.L.01.9050. Een nummer dat op het eerste gezicht niet veel duidelijker is. Echter is dit nummer door de Belastingdienst niet zomaar uit zijn duim gezogen.

In deze blogpost zullen we uitleggen hoe je dit aanslagnummer achterhaald en hoe deze is opgebouwd.

Van betalingskenmerk naar aanslagnummer

Onder het mom “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” heeft de Belastingdienst deze tool ontwikkeld waarmee je door middel van het betalingskenmerk het aanslagnummer kunt achterhalen. 

Nadat je in deze tool hebt gekozen voor “uw aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer”, kun je het betalingskenmerk invoeren. Hier rolt vervolgens vanzelf jouw aanslagnummer uit.

Omgekeerd werkt dit ook. Om van aanslagnummer naar betalingskenmerk te gaan, selecteer je uiteraard “uw betalingskenmerk”. Kies vervolgens welk optie op jou van toepassing is en vul de gevraagde gegevens in.  Als je daarna klikt op “geef betalingskenmerk”, krijg je het betalingskenmerk welke je kunt gebruiken om te betalen.

Het aanslagnummer: wat staat hier nu?

Na gebruik gemaakt te hebben van de tool, heb je het aanslagnummer in de hand. Maar wat betekenen deze letters en getallen nu? Zoals gezegd is dit aanslagnummer niet zomaar uit de duim gezogen.

Aan de letter die in het aanslag- aangifte of beschikkingsnummer staat vermeld, kun je zien om welk soort belasting het gaat:

Letters aanslagBetekenis
ANaheffing Loonbelasting
BOmzetbelasting
FNaheffing Omzetbelasting
HInkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen
JTeruggave Loonheffingen – bijdrage Zvw
KVermogensbelasting
LLoonbelasting
MMotorrijtuigenbelasting
NInkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)
OTeruggave Omzetbelasting
SPremie ziekenfondswet zelfstandigen
TToeslagen
VVennootschapsbelasting
WZorgverzekeringswet (Zvw)
YNaheffing Motorrijtuigenbelasting
ZOverige

Bij het vertalen van het aanslagnummer moeten we een onderscheid maken in 2 groepen:

  • De loonheffingen en BTW
  • De overige belastingen

De loonheffingen en BTW

Neem het volgende nummer: 7886.33.879.L.01.9050. De letter L staat voor loonbelasting, dit is dus de soort belasting waarop dit aangiftenummer betrekking heeft.

BSN of RSIN

Het eerste gedeelte van het aanslagnummer bestaan uit jouw BSN of RSIN. Hiermee identificeert de belastingdienst over welke onderneming of ondernemer het gaat.

De Letter

De letter geeft aan om welke soort belasting het gaat. In ons geval, de letter L, gaat om de loonbelasting.

Toevoeging BTW- of loonbelastingnummer

In de BTW- of loonbelasting wordt gebruik gemaakt van een volgnummer, welke bestaat uit twee cijfers. Voor de meeste zal dit 01 zijn, maar dit kan in bepaalde gevallen afwijken. Bij andere soorten belastingen staat dit volgnummer dus niet in het aanslagnummer.

Jaartal

Het cijfer dat volgt ná het volgnummer, danwel na de letter, geeft het jaartal weer. Dit getal is het laatste cijfer van het jaar, in ons geval de 9 voor 2019.

Periode

In geval van de loonbelasting of omzetbelasting, volgt na het jaartal de periode.

Maandperiodes worden aangeduid met 010 tot en met 120. In ons geval heeft het aangifte nummer dus betrekking op maandperiode 050, oftewel de maand mei.

Bij de aangifte omzetbelasting wordt normaliter per kwartaal aangifte gedaan, de periodecijfers zijn dan als volgt:

  • 210 – 1e kwartaal
  • 240 – 2e kwartaal
  • 270 – 3e kwartaal
  • 300 – 4e kwartaal

De overige belastingen:

Een voorbeeld van een nummer van overige belastingen is: 4567.45.456.H.46

BSN of RSIN

Het eerste gedeelte van het aanslagnummer bestaan uit jouw BSN of RSIN. Hiermee identificeert de belastingdienst over welke onderneming, ondernemer of persoon het gaat.

De Letter

De letter geeft aan om welke soort belasting het gaat. In ons geval, de letter H, gaat om de Inkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen.

Jaartal

Bij de overige belastingen is het eerste cijfer na de letter het laatste cijfer van het jaartal. In 2019 is het bijvoorbeeld het cijfer 9

Statuscode

Het jaartal wordt gevolgd door de statuscode:

  • 0 – aangifte
  • 1 t/m 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
  • 6  – definitieve aanslag
  • 7 t/m 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

Tot Slot

Door middel van het aangifte nummer weet je dus precies waarvoor je de Belastingdienst hebt betaald. Indien je nog verdere vragen hebt over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kun je contact met ons opnemen.

Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor
Picture of Barry Voogd

Barry Voogd

Owner at Growsupport, Growth Advisor

Wil jij zakelijk groeien?

Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons in!

Meer artikelen

Social share

Gratis e-book

10 stappen naar een groeigerichte administratie voor een heldere weg naar bedrijfsgroei